8. 12. | Sněhová vločka v boji za čistou Antarktidu

8. 12. | Sněhová vločka v boji za čistou Antarktidu

Podpořte úklid odpadu v oceánu

Cílem projektu “Za sněhovou vločkou”, pořádaného pod záštitou Českého antarktického výzkumného programu, je uklidit na ostrově Nelson, ležícího v Antarktidě, naplavený odpad z jižního oceánu a převést jej zpět na evropský kontinent, kde může být posléze zlikvidován. Úklid ostrova má zajistit skupina sedmi dobrovolníků, jíž bych se ráda stala součástí. Záznamy z cesty, video mapping a část odpadu by posloužila jako materiál pro mou výtvarnou instalaci, která by byla následně vystavena ve vybraných městech České republiky (Praha, Olomouc, Ostrava). Výstava by byla rovněž k vidění i při  42. zasedání společenství států Antarktické smlouvy, která se v roce 2019 uskuteční v Praze.  Umělecké dílo by sloužilo především pro edukativní účely.

Cílem Veroniky výtvarného projektu je ukázat závažnost znečištění oceánů a jeho vliv na tání ledovců. Znázornění této cesty v umělecké podobě by tak otevřelo lidem dveře k vědeckým statistikám, které jim sami o sobě nebývají většinou příliš blízké. Projekt by pomohl veřejnosti pochopit problematiku týkající se jak znečištění oceánů, tak i tání ledovců, a probudit v nich aktivitu a zájem o tuto problematiku.

>> Projekt můžete podpořit zde.

Máte i vy tip na dobročinný projekt, konkrétní osobu nebo neziskovku? Sdílejte ho s námi a se světem pod hastagem #vanocenaruby